فاماگوستا
05488808520 ماگوستا، چاناکاله 8-15

وظیفه ما خدمت به شماست

logo
خانه > خوابگاه های قبرس
خوابگاه های قبرس:
نام شرکت:شرکت های راک
نام مشاور:شرکت های راک
شماره تلفن:05488808520
ایمیل:hiro.cyp@gmail.com
چگونه ما می توانیم به شما کمک کنیم
ماموریت ما پیشرفت شما در زمینه تحصیل
university
نام خوابگاه:
توضیحات:
امکانات:
university
university
متراژ زمین خوابگاه:
اطلاعات خوابگاه:
تعداد کلاس ها:
آدرس:
شهر:
محله:
همسایگی: inner-dormitory
university
fa_IRPersian